Algemene voorwaarden

 

tussen
autoentrepreneur Johann Franckelemon
3 RUE LEON TRULIN 59130 LAMBERSART

SIRET: 82117317600024
Bedrijfsnaam: Johann Franckelemon

Hierna: de "verkoper" of de "Onderneming".

Enerzijds,

En natuurlijke of rechtspersoon om producten of diensten van het bedrijf, hierna de "Koper" of "Klant" te kopen

Anderzijds,

Hij werd ontmaskerd en het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Doel

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van producten die worden aangeboden door de verkoper. Het contract bepaalt de verplichtingen van de partijen (verkoper: levert de goederen, koper: betaal de prijs) - informatieverplichting opgelegd door s. L111-1 van de Code.

Artikel 2: Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen van producten, die via de websites van de Vennootschap die deel uitmaken van het contract tussen de koper en verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze op elk moment wijzigen door de publicatie van een nieuwe versie op haar website. De toepasselijke voorwaarden zijn die vervolgens wordt van kracht op de datum van betaling (of de eerste betaling voor meerdere betalingen) van de bestelling. Deze Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de vennootschap op het volgende adres: https://www.letsgorides.fr/fr/content/3-terms-and-conditions-of-use

The Company zorgt er ook voor dat hun acceptatie is duidelijk en zonder voorbehoud door het opzetten van een checkbox en een validatie klik. De klant verklaart zich bewust te zijn van al deze voorwaarden, en als een van de bijzondere voorwaarden van de verkoop met betrekking tot een product of dienst, en accepteren zonder beperking of voorbehoud. Klant erkent dat het de nodige informatie en advies om de toereikendheid van het aanbod om zijn behoeften te waarborgen heeft ontvangen. De Klant verklaart in staat zijn om legaal contract volgens de Franse wetgeving of op geldige wijze de persoon of entiteit waaraan zij verbindt zich ertoe te vertegenwoordigen. Tenzij anders bewees het opgenomen door de Vennootschap informatie vormen het bewijs van alle transacties.

Prijzen voor verkocht via internetsites producten zijn in euro's inclusief BTW en nauwkeurig bepaald op de pagina's van beschrijvingen van de producten. Ze zijn ook aangegeven in euro inclusief alle belastingen (BTW + andere belastingen) op de product bestelpagina, en met uitzondering van de specifieke verzendkosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en / of overzeese gebiedsdelen verzonden, wordt de prijs automatisch berekend inclusief alle belastingen op de factuur. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of belastingen van de staat kan worden betaald in bepaalde gevallen. Deze rechten zijn niet onder de bevoegdheid van de verkoper. Zij komen voor rekening van de koper en zij verantwoordelijk is (verklaringen, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). Verkoper nodigt in dit verband de koper om te leren over deze kwesties met de betrokken lokale overheden. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment in de toekomst te veranderen. Telecommunicatie kosten die nodig zijn voor de toegang tot de websites van de Vennootschap aan de Klant. Eventueel ook de kosten van de levering.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst Online

De klant moet een aantal stappen die specifiek zijn voor elk aangeboden door de verkoper om zijn bestelling te realiseren product te volgen. Echter, de stappen hieronder systematisch:

Informatie over de essentiële kenmerken van het product
Keuze product, als een van zijn opties en vermelding van de essentiële gegevens van de Klant (identificatie, adres, ...)
Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
Controle van de bedieningselementen en, in voorkomend geval, foutcorrectie.
Volg de instructies voor de betaling, en betaalproducten.
Levering van goederen. De klant zal e-mail bevestiging van de betaling van de bestelling, evenals de bevestiging van ontvangst van de bestelling. Hij zal een kopie .PDF van deze voorwaarden van de verkoop ontvangen. Voor de geleverde producten zal de levering worden gemaakt naar het adres van de Klant. Met het oog op een goede uitvoering van de opdracht, en op grond van artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, de Klant verbindt zich ertoe zijn waarheidsgetrouwe identifiers te bieden.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld om een ​​abnormale vraag, te kwader trouw is of om enige legitieme reden.

Artikel 4: Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectievelijke prijzen zijn ter beschikking gesteld van de koper op de websites van het bedrijf. De klant bevestigt te hebben ontvangen een gedetailleerde verzendkosten en de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst. De Verkoper stemt in met de bestelling van de klant binnen de grenzen van de beschikbare voorraden alleen producten te vervullen. Zo niet, moet de verkoper de klant te informeren. Deze contractuele informatie wordt gepresenteerd in detail en in het Frans. Volgens de Franse wet, zij zijn onderworpen aan een samenvatting en een bevestiging na bevestiging van de bestelling. De partijen zijn het erover eens dat de afbeeldingen of foto's van de te koop aangeboden producten zijn niet contractueel. De geldigheid van het aanbod van producten en hun prijzen vermeld op de websites van de Vennootschap en de minimale duur van de contracten aangeboden wanneer zij dragen op een continue of periodieke aflevering van producten of diensten. Behoudens bijzondere omstandigheden, de toegekende rechten zijn uitsluitend natuurlijke persoon ondertekening van de order (of de houder van het e-mailadres). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de naleving en verborgen gebreken, zal de Verkoper terugbetalen of defecte producten ruilen of niet overeenkomt met de bestelling. De restitutie kan per post of per e-mail worden aangevraagd.

De eventueel beschadigde of ontbrekende onderdelen moeten binnen 48 uur na ontvangst worden gemeld aan de verkoper. Geen claims zullen worden aanvaard na deze tijd. De verkoper zal de vervangende onderdelen binnen twee werkdagen te sturen, behalve in geval van niet op voorraad. In dit geval moet de verkoper de koper van enige vertraging op de hoogte.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling.

Artikel 6: Levering

De producten worden geleverd aan de scheepvaart-adres dat is opgegeven bij de bestelling en de tijd aangegeven. Deze vertraging wordt geen rekening gehouden met de volgorde voorbereidingstijd.

Wanneer de klantorder meerdere producten tegelijkertijd deze slechts eenmaal afgeleverd. Indien één of meer artikelen die nodig zijn voorbereidingstijd, zal de verkoper de koper, die dan in staat zijn om te wijzigen / de bestelling te annuleren op de hoogte.

In het geval van vertraagde verzending, zal de verkoper de koper van de exacte datum van verzending op de hoogte.

In het geval van vertraagde levering, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst in de voorwaarden omschreven in artikel L 138-2 van de Code te beëindigen. De verkoper zal dan vergoedt het product en de kosten voor de "go" in de zin van artikel L 138-3 van de Code.

De verkoper biedt een middel om contact aangegeven in de orderbevestiging e-mail aan de follow-up van de bestelling.

Verkoper wijst erop dat wanneer de klant daadwerkelijk in bezit van de goederen hangt, het risico van verlies of beschadiging van de goederen worden overgedragen. Het is de klant aan de vervoerder melden enig voorbehoud over het geleverde product.

De verzending wordt gedaan in de door de koper gekozen bij het plaatsen van de bestelling manier. Als facultatieve verzekering wordt verzorgd door de vervoerder, is de koper in te schrijven op of niet.

In het geval van verlies of beschadiging van het pakket tijdens het transport, kan de koper de terugbetaling van de producten alleen beveelt, indien hij met de optionele verzekering overeengekomen claimen. Anders zal een forfaitair bedrag te betalen (bv 23 € / kg voor La Poste)

Gedematerialiseerd items, zoals montage-instructies in PDF-formaat, kunnen vrij na de ontvangst van de betaling worden gedownload van de rekening van de klant, dit. Met betrekking tot elektronische bestanden (gedematerialiseerde), worden er geen terugbetalingen of winst worden aanvaard.

Artikel 7: Beschikbaarheid en presentatie

Bestellingen worden binnen de grenzen van onze beschikbare voorraden worden verwerkt en afhankelijk van de beschikbaarheid van onze leveranciers. In geval van onbeschikbaarheid van een artikel voor een periode langer dan 2 dagen, zal u onmiddellijk in kennis gesteld voorspelbare levertijden en de volgorde van dit artikel kan worden geannuleerd op aanvraag. De klant kan dan een krediet aanvragen voor het bedrag van het item of terugbetaling.

Artikel 8: Betaling

De betaling is gepast onmiddellijk met de bestelling, met inbegrip van de producten in de pre-order. De klant kan betalen met een creditcard, cheque of Paypal. Kaarten uitgegeven door banken buiten Frankrijk moeten internationale creditcards (Mastercard of Visa). De beveiligde online betaling per creditcard wordt uitgevoerd door onze payment provider uitgevoerd. De verstrekte informatie wordt versleuteld in de regels van de kunst en kunnen niet worden gelezen in transit op het netwerk.

Zodra de betaling wordt gemaakt door de opdrachtgever, wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd na controle van de gegevens. Op grond van artikel L. 132-2 van het monetair en financieel wetboek de verplichting tot betaling gegeven kaart is onherroepelijk. Door het verstrekken van bankgegevens op de verkoop, de Klant machtigt de verkoper om haar kaart belasten voor het bedrag dat met de opgegeven prijs. De Klant bevestigt dat hij de rechtmatige eigenaar van de pinpas en is wettelijk recht heeft om ze te gebruiken. In geval van een fout, of het niet om de kaart op te laden, wordt de verkoop direct automatisch geannuleerd en de bestelling geannuleerd.

Bij betaling per cheque, zal de verkoper de ontvangst van de betaling de hoogte en overgaan tot de bestelling binnen 2 werkdagen na verzenden.

Artikel 9: Bedenktijd

Overeenkomstig artikel L. 121-20 van de Code de la consommation "heeft de consument veertien dagen vrij om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder daarvoor redenen te hoeven opeisen of boetes te betalen, behalve , indien van toepassing, retourkosten. "De in het vorige lid genoemde periode loopt van ontvangst voor goederen of acceptatie van het aanbod voor diensten". Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de verkoper via het e-mailadres voor contact op het bestelformulier.

Wij informeren de klanten dat in overeenstemming met artikel L. 121-20-2 van de consumentenwetboek dit herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor immateriële goederen, zoals montage-instructies in PDF-formaat, en voor onroerend goed gemaakt volgens klantspecificaties, zoals complete sets.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde periode, zal alleen de prijs van het gekochte product en de verzendkosten worden terugbetaald, de kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.

Retourzendingen moeten in originele staat en compleet worden gemaakt (verpakking, accessoires, instructies ...) zodat ze in nieuwe staat opnieuw in de handel kunnen worden gebracht; indien mogelijk moeten ze vergezeld zijn van een kopie van het aankoopbewijs.

Terugbetalingsprocedure: De terugbetaling vindt plaats (na controle van de inhoud van het door de klant geretourneerde pakket) als een geldig jaar op de site www.letsgorides.fr

Artikel 10: Garanties

Volgens de wet, de verkoper neemt twee garanties: naleving en op de verborgen gebreken aan het product. De verkoper zal de koper terugbetalen of ruilen de schijnbaar defecte producten of niet overeenkomt met de bestelling geplaatst.

Het verzoek om teruggave moet als volgt worden gemaakt: Registered mail met ontvangstbewijs, aan Johann Franckelemon, 3 rue Léon Trulin 59130 Lambersart (France).

De verkoper zei dat de consument:
- Aankoop van gebruikte, opgeknapte, wiens toestand kan niet hetzelfde zijn als nieuw. Echter, als onderdelen te blijken beschadigd is, kan de koper de verkoper die zal beslissen na onderzoek van de documenten via de fotografie, en de nodige stappen ondernemen om het vervangen van onderdelen te delen.

- Dat de consument ook de garantie aanspraak kunnen maken tegen verborgen gebreken van de verkochte producten in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en, in dit geval zaak, kan hij kiezen tussen de annulering van de verkoop of de vermindering van de verkoopprijs (bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 11: Klachten

Indien nodig kan de koper een claim door contact op te nemen met de verkoper via e-mail te maken (letsgoridesfr@gmail.com) of per post Johann Franckelemon 3 rue Léon Trulin 59130 Lambersart (France).

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

Handelsmerken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of in het algemeen elk voorwerp van intellectuele informatie eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van de verkoper. Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten wordt uitgevoerd door middel van deze voorwaarden. Gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen, om welke reden is strikt verboden.

Artikel 13: Overmacht

De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper om de term hiervan wordt opgeschort na het optreden van een toevallige gebeurtenis of overmacht dat de uitvoering te voorkomen. De verkoper zal de klant van het optreden van een dergelijke gebeurtenis zo spoedig mogelijk te informeren.

Artikel 14: Nietigverklaring en wijziging van het contract

Als een bepaling van dit contract werd geannuleerd, zal dit niet leiden tot de nietigheid van de overige bepalingen die van kracht blijven tussen de partijen. Elke contractuele wijziging is alleen geldig na een schriftelijke overeenkomst door de partijen ondertekend.

Artikel 15: Bescherming van persoonsgegevens

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heb je de vraag, toegang, wijziging, verzet en correctie van persoonsgegevens. Door vast te houden aan deze Algemene Voorwaarden, gaat u ermee akkoord dat wij verzamelen en gebruiken deze gegevens voor de realisatie van dit contract. Door het invoeren van uw e-mailadres op een van de sites in ons netwerk, zal u e-mails met informatie en aanbiedingen op producten uitgegeven door de Vennootschap en haar partners te ontvangen. U kunt op elk moment uitschrijven. Je hoeft alleen maar te klikken op de link aan het einde van onze e-mails of contact opnemen met de controller (de Vennootschap) per aangetekende brief. Wij voeren op al onze sites te volgen opkomst. Hiervoor maken we gebruik van hulpmiddelen zoals PrestaShop.

Artikel 16 DISCLAIMER

Het is bepaald een verklaring van de verkoper voor de realisatie van het voordeel voor € 299.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden van de verkoop, en alle aan- en verkopen daarin overwogen, zullen worden onderworpen aan het Franse recht.