JURIDISCHE MEDEDELINGEN

Editie van de site

Uitgever van de site www.letsgorides.fr: Mr. Johann Franckelemon
Adres: 3 rue Léon Trulin, 59130 Lambersart (France)
Registratienummer: R.C.S. Lille 82117317600024

Intellectuele eigendom

De hele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief iconografische en fotografische afbeeldingen. De reproductie, aanpassing en / of vertaling van alle of een deel van deze site op welk medium dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directeur van de publicatie.

Aanpassing van de site

Het redactieteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site en deze juridische kennisgeving op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

gastheer

De website www.letsgorides.fr wordt gehost door het bedrijf: OVH
2 Kellermann Street
59100 Roubaix
Frankrijk


Concept en productie

Johann Franckelemon

Deze online winkel is gemaakt met Prestashop Shopping Cart Software. Aanvullende informatie over het ecommerce blog van Prestashop.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.